ร้านฟลามิงโก้ "ศูนย์รวมเครื่องสำอางราคาถูกใจ" เปิดโอกาสให้ คนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมทำงานกับเรา !!

ตำแหน่งที่เปิดรับ ::
1. ผู้จัดการสาขา ( Manager 
)
     - วิเคราะห์ยอดขาย  การตลาด ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการขาย และขยายส่วนแบ่งตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้
     - ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้
     - จัดการคลังสินค้าให้มีการหมุนเวียนอยู่เสมอเพื่อให้ไม่มีสินค้าล้าสมัยหรือสินค้าค้างคงคลังและควบคุมการสั่งซื้อสินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการขาย และนโยบายการขาย
     - ควบคุมการจัดการบริเวณต่างๆในสาขา พื้นที่ขาย และคลังสินค้า ดูแลและบริหารบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการ มาตรฐานการขาย และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน
     - ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กรและมีความพร้อมต่อการโยกย้าย หรือแต่งตั้งในอนาคต

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานขายมาก่อน 
- มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการสาขา(Shop Manager) หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (Assistant Manager)
- มีทักษะในการบริหารจัดการงานหน้าร้าน (บริหารคน/บริหารยอดขาย/บริการสต็อกสินค้า)
- หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรือเครื่องสำอาง เวชสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ


2. พนักงานขาย (ฺBA)
     - มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้าและลูกค้า การมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งต้องใช้ความอดทนและใจรักสูง
     - มีความสามารถในการขายตามขั้นตอนของการขาย การเปิดการขาย การเสนอขาย การขจัดข้อโต้แย้ง
     - มีบุคลิกภาพที่คนอยากเข้าหา นั่นคือ บุคลิกของคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ ไม่สร้างความอึดอัด หรือความลำบากใจให้กับคนอื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง บุคลิกดี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ


3. พนักงานขายออนไลน์  (Online Margeting)
     - มีความรู้ด้านงานออนไลน์ (Facebook / Line / Social Media )
     - มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
     - สามารถทำงานเป็นทีมแ

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารการสมัครงาน ::
- รูปถ่ายติดใบสมัคร 2 นิ้ว 1 รูป
- สำเนาการศึกษา 1 ชุด
- สำเนาบัตร ปชช 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- เอกสารประสบการณ์ทำงาน

สถานที่ทำงาน ::
บริษัท เอส.ยู.ซี อินฟอร์เมชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) :: ร้านฟลามิงโก้
257 / 4-6 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000  (ร้านอยู่ตรงข้ามขนส่งเก่าจังหวัดอุดรธานี ก่อนถึงตลาดรังษิณา)
เบอร์โทรติดต่อ :: 062-198-4433 , 062-198-4477

#สามารถส่งใบสมัครได้ที่ร้านฟลามิงโก้