วิธีการจัดส่ง


นโยบายการจัดส่งสินค้า
- บริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น 
- การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ จัดส่งสินค้าผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยวีธี EMS หรือ ลงทะเบียน และจัดส่งสินค้าผ่าน บริษัทขนส่ง kerry

- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 5-7 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่งสินค้าบริษัทขนส่ง
- ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส)
  ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆโดยทางบริษัทฯจะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
- สินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๐ หลังจากที่เราได้รับการชำระเงินของท่าน ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าแก่ท่านโดยเร็ว ผ่านทาง EMS, ลงทะเบียน และเคอรี่ เอ็กซ์เพลส
   ในวันจันทร์ - วันเสาร์ ไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  


การจัดส่งแบบ EMS และลงทะเบียน จะถูกจัดส่งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

      ** หากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะการจัดส่ง สามารถติดต่อไปยังสายด่วนศูนย์บริการไปรษณีย์ 02-831-3600 หรือ 1545


๐ การจัดส่งแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง(COD) และแมสเซ็นเจอร์ จะถูกจัดส่งโดย บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จำกัด


พนักงานจัดส่งจะติดต่อลูกค้าอีกครั้งเพื่อนัดเวลาส่งของที่แน่นอน
      ** หากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะการจัดส่ง สามารถติดต่อไปยังสายด่วนศูนย์บริการเคอรี่ 02-238-5558 หรือ 1217 

๐ วิธีการติดตามพัสดุ
- ถูกจัดส่งโดย เคอรี่ เอ็กซ์เพลส สามารถติดตามสถานะของพัสดุได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
- ถูกจัดส่งโดย ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถติดตามสถานะของพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx