MEGA NAT C ESTER 1000MG 30SAC

สูตร Nat-C ester แนทซี-เอสเทอร์ ไม่มีความเป็นกรดเลย เหมาะสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะสินค้าขาดตลาด..