Berocca Performance Orange 15 Tabs

บีรอคคา เพอร์ฟอร์มานซ์ รสส้ม ประกอบด้วยวิตามิน บี ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกริยาของเซลล์ในนระบบประสาท เช่น การสร้างสารสื่อของระบบประสาทและวิตามิน ซี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและจำเป็นต่อการทำหน้าที่ของเอนไซม์หลายชนิด และยังมีธาตุอีก 3 ชนิด คือ แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี ซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของวิตามินต่างๆ ให้ดีขึ้น ในระดับชีวเคมี และสรีระสินค้าขาดตลาด..