Cezanne Nose & Eyebrow powder 3g

ผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วชนิดฝุ่น ให้คิ้วสวย จากเฉดสีที่ไล่ระดับ ดูเป็นธรรมชาติ พร้อมสร้างมิติให้จมูกดูโด่งสินค้าขาดตลาด..