Essence contouring eyeshadow 5g

ช่วยสร้างแสง-เงากับดวงตามีสองสีสีหนึ่งเป็นไฮไลท์มาใช้กับบริเวณที่อยากให้มันพ็อพเด่นขึ้นมาสีที่สองคือคอนทัวร์เอาไว้สร้างมิติมุมลึกสินค้าขาดตลาด..