Calvin Klein Eternity for men Aqua Eau de Toillete Travel Spray 20ml

น้ำหอมกลิ่นเย้าหยวนใจ ที่รวมความหอมหวาน ผสมผสานความละมุนละไมของดอกแมคโนเลียกลมกลืนไปกับเครื่องเทศบางเบา สะท้อนจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง สุขุม เชื่อมั่น และศรัทธาในอนาคตสินค้าขาดตลาด..