3CE Heart Pot Lip Woody Rose 5g

ลิปปาล์มเปลี่ยนสีที่มาพร้อมส่วนผสมที่ช่วยบำรุงปากพร้อมทั้งเปลี่ยนสีปากไปพร้อมๆกัน มาในแพคเกจหัวใจสุดคิ้วท์พร้อมทั้งกระจกในตลับเดียวกันสินค้าขาดตลาด..