Vistra Ginkgo 120G 30's/ขวด

สารสกัดจากใบแปะก๊วยช่วยยับยั้งสารที่ทำลายสารสื่อประสาทที่ชื่อ อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) ทำให้สารสื่อประสาทที่ชื่อ อะซิทิลโคลีน (Acetylcholine) ไม่ถูกทำลาย ทำให้การส่งสัญญาณประสาทของสมองดีขึ้น จึงช่วยบำรุงสมองและความจำได้สั่งซื้อสินค้าโปรดติดต่อเรา..